درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
 

.1با توجه به معني ، املاي كدام واژه نادرست است ؟

الف  : مستمع  ( شنونده )5                  ب : صنع  ( آفرينش)   

ج : غوس قزح  (رنگین کمان) 5                د : طنين  (‌آواز ، صدا )

2-در كدام گزينه غلط املايي ديده مي شود ؟:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات

الف

گزینة صحیح را انتخاب کنید .

1- کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟

الف) مقدور             ب) اقتدار              ج) مقتدا                 د) قدرت

2- از بین واژه های زیر چند کلمه از نظر املایی درست است؟

      « کوشنده گی –  حدر رفتن – زار و خوار –  مقهور و مغلوب - زخایر – احتیاط –  ضخم حوادث- حیات جاودان »

 الف) سه               ب) چهار                ج) پنج                د) شش

3- با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف)فضیلت: افزونی در علم       ب) اساس: پایه        ج) فراصت: هوشمندی       د)التفات: توجّه کردن

4- درکدام گزینه هردو کلمه ازنظر املایی صحیح است؟

الف)خوش‌مزه، خوشمزه           ب)تداعی ، تدائی    ج)آن‌ها رفتن، آنها رفتند     

   آبش‌خور، آبشخور

 

 

 

 

2

ب

درجاهای خالی کلمات مناسب بنویسید .

1-    او در پایان کتاب خود از  .......................... حکومت ایران حرف می زند. ( انحطاط – انحطات )

2-    آموزش به میان  ..................... مردم کشیده شده است. (آمّه ی –  عامّه ی)

3-    این نوع کاربرد آب مراقبت.....................  لازم دارد. ( خاصّی -  خواصّی )

 

 

 

3

 ج

درستی یا نادرستی جمله های زیر رابا علامت Îمشخّص کنید .

1-    کلمات شوق و مشتاق هم خانوادة کلمة اشتیاق هستند.            ص                غ

2-    کلمه های تربـیـت و مراقبت  به تـشـدید نیـاز دارند.             ص                غ 

 

 

1

د

 

 

 

 

 

  در جملات و عبارات زیر شش غلط املایی دیده می شود زیر آنها خط بکشید و صحیح آن را در جای خالی بنویسید .

 

جوان ایرانی نیاز داردکه در وحله‌‌ی اوّل، خود و تاریخ و فرهنگ دینی وملّی خود را بشناسد، سپس با جریان های عمده‌ی فکری جهان آشنا گردد و بدین گونه دارای قریهه‌ی نقد وتهلیل گردد.

موش گفت وقت آن است که باقی زمان خود به ادا رسانم و آن عغده ببرید.

این ملاتفت از من بپذیر که عاقل در مهمّات توقّف جایز نشمرد.

( ........................... ، ............................... ، ............................... ، .............................. ، ......................... ، .........................

 

 

3

ه

  حرف مناسب را انتخاب نموده آن را در جای خالی بنویسید .

                م لّ ا – ان ( ه –  ح) :کشتیبان       م – رون (غ – ق): نزدیک                      

 :: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات

دو نمونه سوالات نگارش فارسی را از پیوند های زیر دریافت نمایید.                                        :: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات

نمونه سوالات املای فارسی را از پیوندهای زیر دریافت نمایید.

:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات

با توجه به نزدیک شدن آزمون سنجش دولتی مدارس یزد 111 سوال چند گزینه ای ادبیات قارسی سال سوم که توسط همکار خوبم آقای سلیمانی طراحی شده است را جهت آشنایی همکاران و دانش آموزان در پیوند زیر قرار می دهم:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات
آزمون آنلاین فارسی سوم راهنمایی تا درس هفتم

جهت ورود به سامانه آزمونها روی عکس زیر کلیک نمایید


                                             :: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات
آزمون آنلاین فارسی سال دوم راهنمایی فصل های اول تا سوم

جهت شرکت در آزمون روی تصویر زیر کلیک نمایید
:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات

آزمون آنلاین فارسی سوم  تا درس پنجم .شامل 20 سئوال ومدت زمان 30 دقیقه و دارای نمره منفی:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات


:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات

جهت آشنایی دانش آموزان پایه سوم با نمونه ترکیبهای املای بخش اول کتاب ، می توان این آزمون را از دانش آموزان گرفت.

جهت آشنایی دانش آموزان پایه دوم با نمونه ترکیبهای املای بخش اول کتاب ، می توان این آزمون را از دانش آموزان گرفت.:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات

سوالات آزمون ادبیات فارسی مدرسه راهنمایی مرادیان را از لینک زیر دریافت نمایید.:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات
با توجه به درپیش بودن آزمون سنجش دولتی تستهای سال دوم راهنمایی تا صفحه 50 قرارداده شده که توسط همکار عزیزم آقای سلیمانی طراحی شده است .

جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات

1- نظامی در چه قرنی می زیست واثر معروف او چه نام دارد؟                                                                          

2- کتاب « منشات » نوشته ی ..............................است.                                                                                  .

3- مقصود از عبارت « انقلاب اسلامی ، تولّدی دیگر » چیست؟                                                .

4- در جمله های زیر نهد وگزاره را مشخّص کنید:                                                                   .

* خود باوری یکی از دست آوردهای انقلاب است.

* انقلاب ، کرامت انسانی را به افراد جامعه باز گرداند.

5- متضاد کلمات زیر را بنویسیدودر جمله ای به کار ببرید.                                                               - استوار

- آزادی

6- مفرد واژه های زیر رابنویسید ،سپس با نشانه های جمع فارسی « ان » یا « ها » جمع ببندید.                               

- عوامل                                                                 - آثار

- احوال                                                                 - افکار

7- در ابیات زیر قافیه وردیف را مشخّص کنید.                                                                                 

- مسلم اوّل شه مردان علی است                       عشق را سرمایه ی ایمان ، علی است

- از ولای دودمانش زنـــده ام                                در جهان مثل گهـــــر تابــــنده ام

8- آرایه ی ادبی بیت های زیر را مشخّص کنید وتوضیح دهید:                                                                    

- ذات او دروازه ی شهر علوم                 زیر فرمانش حجاز و چین وروم

- عشق با دشوار ورزیدن خوش است       چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

9- با ترکیب های زیر جمله بنویسید:                                                                              

- اربعین حسینی

- غلغل سماور

10 – معنا ومفهوم بیت های زیر را بنویسید:                                                                                              

- از ولای دودمــــانش زنــــــــده ام                                در جهــــان مثــــل گهـــر تابنده ام 

- در جهان نتـــــوان اگـر مردانه زیست                             همچو مردان جان سپردن زندگی اســت:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امكانات جانبي