درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
 
روش های بهتر برگزاری آزمون املای تقریری دوره ی راهنمایی

با توجه به این كه شیوه های تدریس درس فارسی تغییرکرده است لزوم استفاده از روشهای نوین املا گفتن نیز جزء ضروریات یك كلاس پویاو شاداب می باشد.گرچه شاید كاربرد این نوع املا برای كلاسهایی با كثرت دانش آموز ممكن است مشكل زا باشد لیكن با درایت معلمین ارجمند وبا تغییرات اندكی قابل اجرا بوده و املا با نشاط وآموزش همراه می شود .

1- در وقت املا سعی شود جای دانش آموزان را تغییر ندهیم .

2- دانش آموزان كنار هم بنشینند وحق داشته باشند آرام به یكدیگر تذكر بدهند.(چون بهترین وقت یادگیری همان لحظه ای است كه ببینند و درست بنویسند .)

3- هنگام املا وسط كلاس بایستیم تا صدایمان به طور یكنواخت به گوش همه برسد.

4- هنگام خواندن املا در بین ردیفها قدم نزنیم چون سبب حواس پرتی دانش آموزان می شود.

5- املا را با عجله و شتاب نخوانیم .

6- وقت وزمان املا را با توجه به متن در نظر بگیریم تا مجبور نشویم پایان آن را به سرعت بخوانیم.

7- هیچ وقت زمان املا را بعد از زنگ ورزش یا زمانی كه بچه ها به گردش علمی رفته اند ،یا حتی در پایان زنگ مدرسه قرار ندهیم.

8- متن املا را از یك صفحه آن هم با خط خود دانش آموز در نظر بگیریم .

9- متن املا را از قبل آماده كرده ودر قالب یك داستان یا متنی شنیدنی وقابل درك وفهم دانش آموزان ارائه كنیم.

10- از دادن كلمه های دشوار یا كلمه هایی كه به گوش دانش آموزنخورده باشد خودداری كنیم.

11- سعی كنیم علاوه بر كلمه ها و واژه های كتاب ،هر بار چند كلمه خارج از آن ،كه مترادف و هم خانواده ی كلمات كتاب باشند به دانش آموزان املا بگوییم.

12- قبل از گفتن املا ،یك بار آن را با صدایی آرام برای آن ها بخوانیم .

13- كلمه های دشوار را برایشان معنی كرده و آنها را با خط تحریری نستعلیق روی تخته بنویسیم.

14- نوشته های روی تخته همیشه زیبا ،خوانا و واضح بوده و تا پایان املا ،روی تابلو باقی بمانند.

15- آهنگ صدا را با توجه به جملات پرسشی ،تعجبی،یا امری تغییر دهیم تا املا را بهتر بفهمند.

16- در پایان، املا را بار دیگر برایشان بخوانیم تا اگر كلمه ای را جا گذاشته اند ، بنویسند.

17- از متن املای خود كپی بگیریم.

18- بعد از اتمام كپی آن را روی هر میز قرار دهیم.

19- از روی كپی املا ،دانش آموزان املای دوستان خود را تصحیح می كنند.

20- از آنها می خواهیم دور كلمه های اشتباه را خط بكشند و صحیح آن را با رنگ دیگری بنویسند.

21- كار كنترل و نظارت را ، با قدم زدن در كنار هر میز شروع كنیم.

23- در جلسه ی بعد، دانش آموزان املاهای خود را یكبار دیگر می خوانند و با كلمه های اشتباه جمله می سازند.

23- جمله های ساخته شده را روی تابلو می نویسیم.

24- از روی جمله های ساخته شده به كمك دانش آموزان ،متن دیگری می سازیم
.:: موضوعات مرتبط: مطالب ادبی
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امكانات جانبي